»Bách Khoa Toàn Thư về Minecraft Kingdom

Bách Khoa Toàn Thư về Minecraft Kingdom

༺༒༻————————༺༒༻

 

===========================

Kingdom Là Gì ?? Và Lối Chơi Như Thế Nào ?? Làm Sao Hiểu Hết Được Kingdom ??

 

 

 

 

Kingdom Là Gì ??

 • Kingdom, là một chế độ chơi hoàn toàn mới về Minecraft tại máy chủ Việt Nam.
 • Nó là một lối chơi hoàn toàn phụ thuộc vào bộ não và sự quyết đoán của bạn trong việc xây dựng nên một Kingdom hùng mạnh.
 • Kingdom, là một lối chơi vượt trội mọi mặt hơn về 2 lối chơi đã từng nóng bỏng tại các máy chủ Minecraft ở Việt Nam, là Faction và Towny.
 • Nếu như Faction và Towny xây dựng dựa trên giờ chơi và tiền của bạn. Thì King Dom nó bắt buộc phải dựa trên 2 yếu tố trên và cả sự nỗ lực của chính các bạn đó.

Lối Chơi Như Thế Nào ??

 • Lối chơi chính của King Dom chính là chiến thuật và sự nổ lực của toàn thể thành viên của King Dom.
 • Sự cày cuốc của những thành viên trong King Dom và sự Quyết Đoán của các bạn, chính là chìa khoá để mở ra thành công.
 • Có rất nhiều cách để gây dựng King Dom vững mạnh. Nhưng cách tốt nhất chính là sự đồng tâm của các bạn trong mọi cuộc chiến.

Làm Sao Hiểu Hết Được Kingdom ??

 • Để hiểu được hết King Dom thì đó lại là một quá trình dài.
 • King Dom là một quyển Bách Thư, để hiểu được nó chỉ có các là bạn phải đọc tất cả về nó.
 • Bài này sẽ nói tất cả lối chơi của King Dom, tại mc.Mineog.com

༺༒༻————————༺༒༻

Tính Năng ➛ Tài Nguyên ➛ Sự Vững Mạnh Xưng Bá Một Máy Chủ

♜Kingdom-King♜

 • Kingdom ➠ Kingdom chính là một vương quốc do các bạn gây dựng lên. Các bạn chính là chủ của KingDom đó.
 • King ➠ Chính là bạn, người tạo ra KingDom là người toàn quyền nhất Kingdom. Bạn chính là luật, luật là do bạn đặt ra.
 • Ngoài King thì còn có Mod ➠ Mod ở đây các bạn còn có thể hiểu là Tướng Quân. Đây là người chỉ dưới quyền của King.
 • Cuối cùng là dân thường, người quyền hạn thấp nhất King Dom. Nhưng lại là một phần quan trọng của King Dom.

Tính Năng

 

 • Trụ ➛ Có tổng thể 7 trụ chính của King Dom, được chia ra 2 nhánh chính “Bắt buộc trụ phải ở trên đất của King Dom để hoạt động”.
 • Trụ Công Địch : 
  + Trụ Tên
  + Trụ Lazer
  + Trụ Rocket 

  + Trụ Quỷ lữa
 • Trụ Thủ:
  + Trụ Hồi Phục
  + Trụ Hồi Phục
  + Trụ Triệu Hồi Chiến Binh
 • Còn các thông tin về trụ, lượng dame, tầm bắn các bạn tìm hiểu thêm ở đây hoặc chính tại King Dom của bạn.
 • Cẩm Y Vệ : Một vị dũng tướng sẵn sàng hy sinh, để bảo vệ cho quốc vương và vương quốc của hắn.

➥ Tài Nguyên.

 • Các bạn có 2 cách chính để tìm điểm tài nguyên:
 • Trồng Trọt : Các bạn hãy trồng các loại nông sản để cống hiến cho King Dom.
 • Khoán Sảng : Cạc bạn có thể đào có loại khoáng sản để có thể cống hiến cho King Dom.
 • Hoặc farm các loại quái để bỏ vào King Dom. 

 

༺༒༻————————༺༒༻

 

 

➥ Sự Vững Mạnh Của Một King Dom.

 • Sự vững mạnh của một King Dom, dựa trên các yếu tố sau.
  +Một vị Vua thông tuệ về mọi mặt.
  +Một vị Tướng Quân tài ba về chiến lược.
  +Nguồn nhân lực lớn mạnh.
  +Lượng tài nguyên phong phú.
  +Trụ thủ và công hoàn hảo.
  +Cẩm Y Vệ mạnh mẽ, và hùng dũng.
 • Một vị Vua hoàn hảo, luôn đặt ra các đối sách đối ngoại với các King Dom khác.
 • Tướng Quân, luôn có chiến sách tốt 

✒Phần 2

Bách Khoa Toàn Thư về Minecraft Kingdom
Đánh giá bài viết